Płatności

 

Do realizacji Twojego zamówienia przystąpimy po dokonaniu płatności za zamówienie.

 1. Za zamówienie możesz zapłacić elektronicznie:

  1. kartą płatniczą,

  2. przelewem natychmiastowym,

  3. BLIK.

 2. Płatności elektroniczne obsługiwane są przez:

  1. iMoje prowadzonego przez ING Bank Śląski SA z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909.

 3. Reklamacje:

  W przypadku wystąpienia problemów z obsługą płatności – niewykonania lub niewłaściwego wykonania obsługi – reklamacje kieruj do odpowiedniego operatora (mailowo lub telefonicznie):
  1. imoje - formularz kontaktowy (https://www.imoje.pl/kontakt ); numer telefonu: 0048 (32) 319 35 71; adres e-mail: kontakt@imoje.pl; adres korespondencyjny: ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, Polska.