Regulamin akcji specjalnej "100 dni na zwrot"

 

Niniejszy regulamin specjalny „100 dni na zwrot” („Regulamin akcji”) stanowi uzupełnienie regulaminu serwisu internetowego Artibo, dostępnego pod adresem: https://artibo.com/pl/regulamin („Regulamin”) W zakresie nieuregulowanym wprost lub wyczerpująco w Regulaminie akcji zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu. W razie niezgodności między postanowieniami Regulaminu akcji i postanowieniami Regulaminu stosować należy postanowienia Regulaminu akcji.

1. Postanowienia Regulaminu Specjalnego znajdują zastosowanie w stosunku do Klientów w rozumieniu Regulaminu, którzy posiadają konto w serwisie internetowym Artibo.

2. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy również po 14-dniowym terminie, jaki przewidziany w sekcji XI Regulaminu („Uprawnienie”), jeśli Uprawnienie będzie dotyczyło nie więcej niż 2 produktów z jednego Zamówienia.

Uprawnienie stosowane jest wyłącznie dla produktu fotoksiążka premium Artibook No. 4. Uprawnienie w żaden sposób nie ogranicza prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, jakie jest przewidziane w przepisach obowiązującego prawa. Uprawnienie zwiększa jedynie zakres uprawnień Konsumenta, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

3. Aby skutecznie skorzystać z Uprawnienia, stosować należy zasady przewidziane w Regulaminie, z tym, że – przed upływem 100 dni od dnia objęcia w posiadanie Towaru, należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem operatora pocztowego lub innego podmiotu świadczącego usługi przewozowe lub poczty elektronicznej.

4. W celu skorzystania z Uprawnienia należy wypełnić formularz zwrotu zgodnie z instrukcją dostępną na stronie internetowej https://artibo.com/pl/reklamacje oraz wysłać zwracany produkt na koszt klienta za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej. Koszty pierwotnej wysyłki będą zwrócone wraz z ceną zakupu towarów.

5. Z zastrzeżeniem powyższych postanowień Regulaminu akcji, warunkiem przyjęcia zwracanych towarów jest brak śladów użytkowania towarów.

6. Towar zwrócony z naruszeniem Regulaminu, Regulaminu akcji lub obowiązującego prawa zostanie odesłany na koszt Klienta zgodnie z Regulaminem.

7. O czasie trwania akcji decyduje Sprzedawca.