REGULAMIN "ArtiWalls dla najaktywniejszych"

 1. Organizatorem konkursu na Zdjęcie miesiąca zwanego dalej "Organizatorem", jest Focus Sp. z o.o., prowadząca serwis internetowy pod nazwą ARTIBO, z siedzibą w Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000259700, NIP 813-34-69-935, REGON 180149478.
 2.  Akcja konkursowa organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook i adresowana jest do użytkowników, którzy dołączyli do grupy prywatnej: “Artiboscy - łączy nas fotografia” https://www.facebook.com/groups/artiboscy
 3.  Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.
 4. Fundatorem nagród jest Organizator.
 5. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 6.  Nie dopuszcza się zgłoszeń zbiorowych.
 7.  Organizator wybierze 5 laureatów, którzy według statystyk grupy będą najbardziej aktywnymi użytkownikami od 14.06.2021 do 20.06.2021
 8. Nagrodą w konkursie jest Wydruk w drewnianej ramie - ArtiWalls 20x20cm.
 9. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie jego wyniku na grupie https://www.facebook.com/groups/artiboscy nastąpi do 21.06.2021 do godziny 23:00. 
 10. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 11. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.